Nabory

  • sortuj wg:
 • 30.04.2024
  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  1 702 173,52 PLN
  start 02.05.2024
  koniec 16.05.2024 do końca dnia
 • 30.04.2024
  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  6 308 766,55 PLN
  start 02.05.2024
  koniec 16.05.2024 do końca dnia
 • 30.04.2024
  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  12 220 990,56 PLN
  start 02.05.2024
  koniec 16.05.2024 do końca dnia
 • W dniu 31 maja 2024 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu FELB.03.01-IZ.00-001/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet FELB.01 Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej w Lubuskiem Działania FELB.03.01 Mobilność miejska, typ projektu –
  I typ projektu w zakresie:
  Budowy infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych, służącej komunikacji zbiorowej.
  Jednakże udział infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych nie może przekroczyć 20% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.II typ projektu: Zakup taboru transportu publicznego
  Typ I można połączyć z Typem II.
  Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 60 000 000,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu  16 kwietnia 2024 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 18 kwietnia 2024 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie . Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 74 080 079,53 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 107 417 173,72 PLN.

  Lista projektów złożonych w ramach naboru nr FELB.03.01-IZ.00-001/24

  17.04.2024
  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  60 000 000,00 PLN
  start 18.04.2024
  koniec 31.05.2024 do końca dnia
 • 10.04.2024
  Zakończone
  do 12.04.2024
  Nabór niekonkurencyjny
  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  2 700 000,00 PLN
  start 10.04.2024
  koniec 12.04.2024 do końca dnia
 • 10.04.2024
  Zakończone
  do 06.05.2024
  Nabór niekonkurencyjny
  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  4 000 000,00 PLN
  start 16.04.2024
  koniec 06.05.2024 do końca dnia