Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi)

05.03.2024

5 marca 2024 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwały w sprawie zmiany wzorów umów o dofinansowanie projektów oraz decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus

Plik pdf 24 stron 0.28 MB