Nabór projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.07.01-IZ.00-001/24, Działanie 7.1 Aktywizacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych

Nabór niekonkurencyjny

W dniu 30.04.2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Regulamin naboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.07.01-IZ.00-001/24 w ramach

Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie7.1 Aktywizacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. Wnioskodawcy naboru są  Lokalne Grupy Działania.

Termin naboru: 02.05.2024 r. – 16.05.2024 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na projekt: 12 864 200,67 PLN w tym: EFS+ 95% – 12 220 990,56 PLN, wkład własny Wnioskodawcy 5% – 643 210,11 PLN.

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
12 220 990,56 PLN

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny

Termin naboru

start

02.05.2024

koniec

16.05.2024