Nabór projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.07.02-IZ.00-001/24, Działanie 7.2 Lokalne kształcenie dorosłych

Nabór niekonkurencyjny

W dniu 30.04.2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Regulamin naboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.07.02-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.2 Lokalne kształcenie dorosłych Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. Wnioskodawcy naboru są  Lokalne Grupy Działania.

Termin naboru: 02.05.2024 r. – 16.05.2024 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na projekt: 6 640 806,94 PLN w tym: EFS+ 95% – 6 308 766,55 PLN, wkład własny  Wnioskodawcy 5% – 332 040,39 PLN

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
6 308 766,55 PLN

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny

Termin naboru

start

02.05.2024

koniec

16.05.2024