Nabór projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.07.03-IZ.00-001/24, Działanie 7.3 Rozwój gospodarstw zielonych

Nabór niekonkurencyjny

W dniu 30.04.2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Regulamin naboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.07.03-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.3 Rozwój gospodarstw zielonych Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. Wnioskodawcy naboru są Lokalne Grupy Działania.

Termin naboru: 02.05.2024 r. – 16.05.2024 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na projekt: 1 791 761,61 PLN w tym: EFS+ 95% – 1 702 173,52 PLN, wkład własny  Wnioskodawcy 5% – 89 588,08 PLN

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
1 702 173,52 PLN

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny

Termin naboru

start

02.05.2024

koniec

16.05.2024