Nabór projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.07.04-IZ.00-001/24, Działanie 7.4 Rozwój potencjału społeczności lokalnych

Nabór niekonkurencyjny

W dniu 30.04.2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Regulamin naboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.07.04-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.4 Rozwój potencjału społeczności lokalnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. Wnioskodawcy naboru są  Lokalne Grupy Działania.

Termin naboru: 02.05.2024 r. – 16.05.2024 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na projekt: 7 244 473,67 PLN w tym: EFS+ 95% – 6 882 249,93 PLN, wkład własny  Wnioskodawcy 5% – 362 223,74  PLN

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
6 882 249,93 PLN

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny

Termin naboru

start

02.05.2024

koniec

16.05.2024