Ogłoszenie o naborze wniosków nr FELB.02.09-IZ.00-002/24, Priorytet FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego, Działanie FELB.02.09 Gospodarka odpadami

Nabór konkurencyjny

OGŁOSZENIE O NABORZE NR FELB.02.09-IZ.00-002/24

Nazwa i adres właściwej instytucji

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca programem

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z siedzibą w Zielonej Górze,

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-

2027.

PRIORYTET FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego

DZIAŁANIE FELB.02.09 Gospodarka odpadami

TYP PROJEKTU:

II Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK)

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów:

Przedmiotem naboru są inwestycje w Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Premiowane będą projekty z komponentem w postaci punktu napraw, wymiany rzeczy czy kompostowni bioodpadów. Zakres interwencji obejmie także budowę lub przebudowę instalacji do zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentowania.

Kto może składać wniosek?

Wnioskodawcami mogą być:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) (w tym związki gmin);
 • Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami.

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 14 marca 2024 r. od godz. 9:00 do dnia 19 września 2024 r. do godz. 23:59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej FEWL 21-27

uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021

wchodzącej w skład systemu CST2021.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkurencyjnego można uzyskać osobiście,

mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21, 24), tel. 68 45 65 -143, -144, -161,
-180, -756, -766, -786.

Departament Instytucji Zarządzającej Programem

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom

„0”), e-mail: info@rpo.lubuskie.pl,

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

– e-mail pife.zielonagora@lubuskie.pl (dla południa województwa)
i pife.gorzow@lubuskie.pl (dla północy województwa),

telefonicznie:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
  tel. 68 45 65-535, – 499, – 488, – 480, – 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie
  tel. 95 73 90-377, – 378, – 380,- 386.

osobiście:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
  ul. Bolesława Chrobrego 1 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”)
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski (budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotek Publicznej im. Zbigniewa Herberta, wejście do budynku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, pokój nr 115, I piętro).

DOKUMENTY DO NABORU

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
27 000 000,00 PLN

Typ naboru

Nabór konkurencyjny

Termin naboru

start

14.03.2024

koniec

19.09.2024