Wybór projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.06.04-IZ.00-002/24

Nabór niekonkurencyjny

09.04.2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.06.04-IZ.00-002/24 w ramach Priorytetu 6 – Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działania 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. (typ wsparcia 2. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej)

Wnioskodawcą naboru jest Województwo Lubuskie/Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Termin naboru: 10.04.2024 r.-12.04.2024 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na projekt:

  • Ogółem: 3 176.470,59 PLN
    • Wkład własny: 317 647,07 PLN
    • Budżet państwa: 158 823,52 PLN
    • Budżet UE: 2 700 000,00 PLN

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
2 700 000,00 PLN

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny

Termin naboru

start

10.04.2024

koniec

12.04.2024