Na co otrzymam Fundusze
Poradnik

Na co otrzymam Fundusze

111,6 mln euro
na lepsze drogi i wygodniejszy transport

106,9 mln euro
dla przedszkoli, szkół, uczniów i nauczycieli

98,8 mln euro
dla najbardziej potrzebujących (osoby ubogie, wykluczone, bezdomne)

93 mln euro
na wsparcie rozwoju lokalnego

55,9 mln euro
dla bezrobotnych, pracowników i pracodawców

42,8 mln euro
na sprzęt medyczny dla lepszej diagnostyki

19,5 mln euro
na cyfryzację przedsiębiorstw i instytucji publicznych

8,4 mln euro
na turystykę i kulturę


Zobacz inne poradniki