O programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Przed nami kolejne możliwości rozwoju województwa lubuskiego dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Program „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027” jest szansą na wsparcie tysięcy inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców. Do wykorzystania jest 915 milionów euro, które pomoże w realizacji projektów infrastrukturalnych, biznesowych, naukowych, zdrowotnych, społeczno-edukacyjnych i rozwijających lubuski rynek pracy. A z efektów dofinansowanych działań skorzystamy wszyscy.

Jakie obszary wspierają Fundusze Europejskie dla Lubuskiego ?

 • Priorytet I: Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki (97 mln euro)
 • Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego (185 mln euro)
 • Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej (65 mln euro)
 • Priorytet IV: Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną (111 mln euro)
 • Priorytet V: Fundusze Europejskie na rzecz infrastruktury społecznej (73 mln euro)
 • Priorytet VI: Fundusze Europejskie na Wsparcie obywateli (239 mln euro)
 • Priorytet VII: Fundusze Europejskie na rozwój lokalny (13 mln euro)
 • Priorytet VIII: Fundusze Europejskie dla lokalnego lubuskiego (93 mln euro)

Z funduszy europejskich finansowane będą też działania dotyczące wdrażania programu i promocji funduszy europejskich.

Jakie są planowane formy finansowania w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego?

 • dotacje,
 • dotacja warunkowa (nowa forma finansowania inwestycji) na finansowanie wdrożenia u przedsiębiorcy wyników prac badawczo – rozwojowych. Nowością jest także możliwość dofinansowania wdrożenia przez dużego przedsiębiorcę a nie tylko przez MŚP.
 • instrumenty finansowe.

Jakie instytucje uczestniczą w zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich?

Programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 zarządza Departament Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Departamenty zaangażowane we wdrażanie:

– Departament Programów Regionalnych
– Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
– Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


Zobacz inne poradniki