Dane zbiorcze dot. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – stan na 31 sierpnia 2023 r.

19.09.2023

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 42 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,  Instytucja Zarządzająca przedstawia dane zbiorcze dot. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, które zostały przekazane Komisji Europejskiej drogą elektroniczną. Dane przygotowane zostały wg stanu na 31 sierpnia 2023 r.

Plik pdf
.
7 stron
.
0.08 MB

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 42 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,  Instytucja Zarządzająca przedstawia dane zbiorcze dot. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, które zostały przekazane Komisji Europejskiej drogą elektroniczną. Dane przygotowane zostały wg stanu na 31 sierpnia 2023 r.

Plik pdf
.
7 stron
.
0.08 MB