Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój 1.25

65-043 Zielona Góra

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30


Kierownictwo Departamentu

Jakub Piosik – Dyrektor Departamentu

Adam Misiaszek – Zastępca Dyrektora Departamentu

Leszek Piechowiak – p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314, 68 45 65 326 fax. 68 45 65 350


Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych
sekretariat.dfs@lubuskie.pl

Emilia Pawłowska – Główny specjalista, 68 45 65 314, 68 45 65 326

Anna Zielińska – Inspektor, 68 45 65 314, 68 45 65 326

fax. 68 45 65 350


DFS.I  Wydział Wyboru Projektów Konkurencyjnych i Szkoleń

Anna Herzog – Kierownik Wydziału, 68 45 65 316,

Anna Boczar – Główny specjalista, 68 45 65 751,

Sebastian Cielecki – Pomoc administracyjna, 68 45 65 432,

Emilia Ciupina – Podinspektor, 68 45 65 767,

Ewa Fila – Główny specjalista, 68 45 65 751,

Mirosław Janecki – Główny specjalista, 68 45 65 432,

Anna Janiak – Inspektor,  68 45 65 767,

Sylwia Korochoda – Główny specjalista, 68 45 65 338,

Anna Zawadzka – Główny specjalista, 68 45 65 318,

Bartosz Oczkowski – Główny specjalista, 68 45 65 315,


DFS.II Wydział Wyboru Projektów Niekonkurencyjnych i Kontraktacji EFS

Dominika Dauksza – Kierownik Wydziału, 68 45 65 332,

Beata Burzyńska-Kiejda – Główny specjalista, 68 45 65 178,

Jarosław Kaszkowiak – Główny specjalista, 68 45 65 179,

Magdalena Marciniak – Główny specjalista, 68 45 65 178,

Barbara Otto-Jastrowicz – Główny specjalista, 68 45 65 178,

Justyna Sobina – Inspektor, 68 45 65 434,

Aneta Radziwanowska-Gąsior – Główny specjalista, 68 45 65 434


DFS.III Wydział Kontroli EFS

Karolina Głazowska – Kierownik Wydziału, 68 45 65 437,

Henryk Kasiński – Główny specjalista, 68 45 65 334,

Iwona Majorek – Główny specjalista, 68 45 65 349,

Beata Poźniak – Główny specjalista, 68 45 65 349,

Aleksandra Krupko – Główny specjalista, 68 45 65 334,

Joanna Chyszpolska – Główny specjalista, 68 45 65 436,

Katarzyna Komel – Inspektor, 68 45 65 436,

Patrycja Dziewa-Sobiesiak – Główny specjalista, 68 45 65 429,

Robert Morkowski – Inspektor, 68 45 65 429,

Sylwia Tracz – Główny specjalista, 68 45 65 429,

Patrycja Paryż-Gawłowicz – Podinspektor, 68 45 65 436,

Saletnik Dawid – Główny specjalista, 68 45 65 436,


DFS.IV Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS 

Marcin Kowalik – Kierownik Wydziału, 68 45 65 750,

Monika Orlak – Główny specjalista, 68 45 65 183,

Joanna-Lis-Bazylewicz – Podinspektor, 68 45 65 183,

Maternia Marta – Inspektor, 68 45 65 183,

Alina Michalska – Główny specjalista, 68 45 65 183,

Sylwia Niesyn – Inspektor, 68 45 65 312,

Małgorzata Nowicka – Główny specjalista, 68 45 65 312,

Agnieszka Kruk – Główny specjalista, 68 45 65 312,


DFS.V Wydział Regionalnego Rynku Pracy i Zdrowia EFS

Ewelina Bielawska – Kierownik Wydziału, 68 45 65 324 ,

Sebastian Anczura – Główny specjalista, 68 45 65 431,

Anna Lewicka – Główny specjalista, 68 45 65 424,

Renata Sieniawska – Główny specjalista, 68 45 65 439,

Magdalena Skwaryło-Sikora – Główny specjalista, 68 45 65 424,

Karolina Szczygieł – Główny specjalista, 68 45 65 431,

Joanna Wyszyńska – Inspektor, 68 45 65 431,


 DFS.VI Aktywnego Włączenia Społecznego EFS

Ewa Sokołowska – Kierownik Wydziału, 68 45 65 184,

Magdalena Filipiuk-Czesnowicz – Główny Specjalista, 68 45 65 444,

Magdalena Burliga – Główny Specjalista, 68 45 65 427,

Ilona Kałużna – Inspektor, 68 45 65 347,

Marta Skowrońska-Sobich – Inspektor, 68 45 65 318,

Gabriela Rutkowska – Ispektor, 68 45 65 318,

Bożena Piwecka – Główny specjalista, 68 45 65 318,


DFS.VII Wydział Integracji i Usług Społecznych EFS

Łukasz Raubo – Kierownik Wydziału, 68 45 65 559,

Kalina Klepacz – Inspektor, 68 45 65 444,

Anna Szumińska – Główny specjalista, 68 45 65 347,

Bogumił Hoder – Inspektor, 68 45 65 347,

Barbara Waleryszak – Inspektor,

Piotr Pukanty – Główny specjalista, 68 45 65 347,


DFS.VIII Wydział  Edukacji EFS

Leszek Piechowiak – p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu, 68 45 65 561,

Grabińska Aneta – Główny specjalista, 68 45 65 313,

Adam Szreder – Główny specjalista, 68 45 65 558,

Dorota Ratuszna – Główny specjalista, 68 45 65 189,

Teresa Sosulska – Główny specjalista, 68 45 65 313,

Hanna Witkowska – Główny specjalista, 68 45 65 187,

Tomasz Matyszaczak – Inspektor, 68 45 65 187,

Stanisława Stabrowska – Kiełb – Główny specjalista, 68 45 65 187,


DFS.IX Wydział Budżetu i Rozliczeń EFS

Piotr Syska – Kierownik Wydziału, 68 45 65 428,

Małgorzata Bik – Główny specjalista, 68 45 65 433,

Agnieszka Jaworska – Główny specjalista, 68 45 65 433,

Kaczmarek Aneta – Główny specjalista, 68 45 65 433,

Bogumiła Pacyga – Główny specjalista, 68 45 65 433,

Barbara Kondracka – Główny specjalista, 68 45 65 351,

Aleksandra Mrozik- Raczyńska – Główny specjalista, 68 45 65 351,

Agata Gembara – Inspektor, 68 45 65 351,