Departament Instytucji Zarządzającej

Departament Instytucji Zarządzającej

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój B.5

65-043 Zielona Góra

sekretariat.diz@lubuskie.pl

68 45 65 171

68 45 65 172

68 45 65 278 (fax)

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30


Kierownictwo Departamentu

Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu

Monika Zielińska – Zastępca Dyrektora Departamentu

Agnieszka Zatorska – Zastępca Dyrektora Departamentu

Małgorzata Mizera-Wołowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu


DIZ.VIII Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych

Małgorzata Niedziela – Główny specjalista,

Agnieszka Chmielarska – Pomoc administracyjna, sekretariat.diz@lubuskie.pl


DIZ.I Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi

Małgorzata Seńków – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 170,

Mirosława Dudarska – Główny specjalista, tel. 68 45 65 173,

Jan Rzeszotnik – Główny specjalista, tel. 68 45 65 258,

Jolanta Feruś – Główny specjalista, tel. 68 45 65 583,

Aleksander Jodkowski – Główny specjalista, tel. 68 45 65 173,

Kamila Krupa – Główny specjalista, tel. 68 45 65 583,

Katarzyna Babik-Sobień – Główny specjalista, tel. 68 45 65 110,

Alicja Bzdyk – Główny specjalista, tel. 68 45 65 105,

Kamila Szczepańczyk – Główny specjalista


DIZ.II Wydział Zarządzania Finansowego

Barbara Der – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 160,

Barbara Daleka – Główny specjalista, tel. 68 45 65 175,

Katarzyna Dobrychłop – Główny specjalista, tel. 68 45 65 129,

Angelika Kociołek – Główny specjalista, tel. 68 45 65 754,

Paulina Makuch – Inspektor, tel. 68 45 65 754,

Katarzyna Prządka – Główny specjalista, tel. 68 45 65 174,

Anna Jakubiszak – Główny specjalista, tel. 68 45 65 168,

Blanka Dąbrowska-Widz – Podinspektor, tel. 68 45 65 758.


DIZ.III Wydział Monitorowania i Ewaluacji

Halina Bekulard-Saletnik – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 177,

Magdalena Witkiewicz – Główny specjalista, tel. 68 45 65 166,

Krystyna Górnicka – Główny specjalista, tel. 68 45 65 166,

Radosław Wędrychowicz – Inspektor, tel. 68 45 65 167,

Daniel Mackiewicz – Główny specjalista, tel. 68 45 65 770,

Anna Sądel – Główny specjalista, 68 45 65 167,


DIZ.IV Wydział Komunikacji i Promocji

Paweł Siarkiewicz – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 311,

Wojciech Königsberg – Główny specjalista, tel. 68 45 65 521,

Krzysztof Krasowski – Główny specjalista, tel. 68 45 65 521,

Łukasz Cyruk – Główny specjalista, tel. 68 45 65 251,

Marta Nieradka – Główny specjalista, tel. 68 45 65 119,

Magdalena Domasz-Domaszewicz – Główny specjalista, tel. 68 45 65 151,

Paweł Tyl – Główny specjalista, tel. 68 45 65 251,


DIZ.V Wydział Koordynacji Finansów i Pomocy Technicznej

Tomasz Kosowicz – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 107,

Katarzyna Jakubik – Główny specjalista, tel. 68 45 65 108,

Agnieszka Szkoda – Główny specjalista, tel. 68 45 65 108,

Agnieszka Żmuda-Kijowska – Główny specjalista, tel. 68 45 65 109,

Marta Sitarz – Główny specjalista, tel. 68 45 65 109,


DIZ.VI Wydział Planowania Strategicznego

Marta Kolczyńska – Kierowniczka, Główny specjalista, tel. 68 45 65 455,

Renata Klauza – Główny specjalista, tel. 68 45 65 254,

Adrian Mirosławski – Główny specjalista, tel. 68 45 65 463,

Arkadiusz Barylak – Główny specjalista, tel. 68 45 65 176,

Tomasz Przybyła – Główny specjalista, tel. 68 45 65 455,

Marta Czarnecka-Susłowicz – Główny specjalista, tel. 68 45 65 258,


DIZ.VII  Wydział Rozliczeń z KE

Magdalena Augustyn – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 755,

Małgorzata Drapińska-Makarowicz – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 185,

Małgorzata Mankiewicz-Sztyma – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 165,

Ewelina Piątkiewicz – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 195,

Katarzyna Wielgosz– Inspektor, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 195,

Dagmara Utracka – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 195,


DIZ.IX  Stanowisko ds. Systemu Informatycznego


DIZ.X  Koordynator Zasad Równościowych i Karty Praw Podstawowych w ramach FEWL 21-27

Renata Piosik – Główny specjalista, tel. 68 45 65 176,