Zakończenie naboru wniosków nr FELB.01.05-IZ.00-001/24

Zakończenie naboru wniosków nr FELB.01.05-IZ.00-001/24

07.05.2024

6 maja 2024 roku zakończył się nabór nr FELB.01.05-IZ.00-001/24 dla Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dotacje, Typ projektu VI – Tworzenie oferty dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera, Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynął 1 projekt. Całkowita wartość złożonego projektu wynosi  5 000 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 4 950 000,00 PLN.

Załącznik:

Lista projektów złożonych w ramach naboru