Zakończenie naboru wniosków nr FELB.06.03-IZ.00-001/24

Zakończenie naboru wniosków nr FELB.06.03-IZ.00-001/24

07.05.2024

W związku z zakończeniem naboru wniosków nr FELB.06.03-IZ.00-001/24 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło pięć (5) wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 855 846,62 zł.