Zakończenie naboru wniosków nr FELB.06.03-IZ.00-002/24

Zakończenie naboru wniosków nr FELB.06.03-IZ.00-002/24

07.05.2024

W związku z zakończeniem naboru wniosków nr FELB.06.03-IZ.00-002/24 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden (1) wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę wnioskowanego dofinansowania 46 999 352,00 zł.