Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr FELB.02.01-IZ.00-003/24

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr FELB.02.01-IZ.00-003/24

10.05.2024

W dniu 30 kwietnia 2024 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu FELB.02.01-IZ.00-003/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego dla Działania FELB.02.01 Efektywność energetyczna – dotacje, typ projektu –

I Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

II Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących budynkami historycznymi wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej w budynkach publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane, budynków użyteczności publicznej niezwiązanych z administracją rządową.

III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej w budynkach publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane, budynków użyteczności publicznej niezwiązanych z administracją rządową.

041 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające

042 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej

044 – Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające,

045 – Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 50 000 000,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu
13 marca 2024 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 14 marca 2024 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie . Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 49 998 881,51 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi
109 751 375 PLN.

Lista Złożonych Projektów