Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FELB.04.01-IZ.00-001/24

Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FELB.04.01-IZ.00-001/24

20.05.2024

16 maja 2024 r. zakończyła się wynikiem pozytywnym ocena formalna wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FELB.04.01-IZ.00-001/24, Priorytet 4 Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 209 870 807,70 PLN, natomiast wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 139 769 000,00 PLN (EFRR)
i 19 967 000,00 PLN (BP).

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej