Zobacz trwające i planowane nabory wniosków – maj, czerwiec 2024 r.

Zobacz trwające i planowane nabory wniosków – maj, czerwiec 2024 r.

23.01.2024

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TRWAJĄCE NABORY WNIOSKÓW ORAZ TE, W KTÓRYCH NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ W MAJU I CZERWCU 2024 r.

Wszystkie planowane do przeprowadzenia w 2024 r. nabory znajdą Państwo w aktualnej wersji Harmonogramu Naboru Wniosków.

Tabela prezentująca zebrane narastająco (tj. od początku uruchomienia wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027) informacje o naborach wniosków o dofinansowanie zakończonych i trwających w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (stan na 22 maja 2024 r.), znajduje się TUTAJ. Niniejsze zestawienie stanowi uzupełnienie informacji zawartych w Harmonogramie, ponieważ zawiera również informację o naborach już przeprowadzonych, które się zakończyły i w związku z tym zostały usunięte z Harmonogramu.

Natomiast trwające nabory znajdą Państwo w zakładkach Aktualne nabory oraz Nabory wniosków.


OGŁOSZONE NABORY

DZIAŁANIE 2.8-1 Gospodarka wodno-ściekowa

DZIAŁANIE 2.8-2 Gospodarka wodno-ściekowa

DZIAŁANIE 5.1 Infrastruktura edukacyjna

DZIAŁANIE 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje warunkowe

DZIAŁANIE 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje

DZIAŁANIE 2.9 Gospodarka odpadami


PLANOWANE NABORY