Wybór projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.04.01-IZ.00-001/24

Nabór niekonkurencyjny

16 maja 2024 r. zakończyła się wynikiem pozytywnym ocena formalna wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FELB.04.01-IZ.00-001/24, Priorytet 4 Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 209 870 807,70 PLN, natomiast wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 139 769 000,00 PLN (EFRR)
i 19 967 000,00 PLN (BP).

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej

____________________________________

16 maja 2024 r. zakończył się nabór niekonkurencyjny nr FELB.04.01-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 4 Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego, Działania 4.1 Infrastruktura drogowa, typ projektów:

  1. budowa i/albo przebudowa dróg wojewódzkich, w tym przepraw mostowych
    w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
  2. budowa i/albo przebudowa obwodnic i obejść miejscowości w przebiegu dróg wojewódzkich.

W ramach naboru wpłynęło 5 projektów. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 209 870 807,70 PLN, natomiast wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 139 769 000,00 PLN (EFRR) i 19 967 000,00 PLN (BP).

Załącznik:

Lista projektów złożonych w ramach naboru nr FELB.04.01-IZ.00-001/24

____________________________________________

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 9 maja 2024 r. przyjął Uchwałą Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr FELB.04.01-IZ.00-001/24, Priorytet 4 Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Termin naboru wniosków: 10.05.2024 r. (od godz. 8:00) – 17.05.2024 r. (do godz. 23:59). Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Regulamin

Załączniki

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
139 769 000,00 PLN

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny

Termin naboru

start

10.05.2024

koniec

17.05.2024