Wybór projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.04.01-IZ.00-001/24

Wybór projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.04.01-IZ.00-001/24

10.05.2024

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 9 maja 2024 r. przyjął Uchwałą Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr FELB.04.01-IZ.00-001/24, Priorytet 4 Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Termin naboru wniosków: 10.05.2024 r. (od godz. 8:00) – 17.05.2024 r. (do godz. 23:59). Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Regulamin

Załączniki